Telefon: +420 777 811 864 | Email: oms.ceskalipa@seznam.cz | Adresa: Pivovarská 3157, 470 02 Česká Lípa | ČÚ: 900461339/0800 | IČ: 67777082 | Datová schránka: 

Příspěvky

Číslo účtu: 900461339/0800
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Poznámka pro příjemce: Vaše jméno a ČP s rokem. Např. Jaroslav Novotný ČP 2020 nebo Jaroslav Novotný ČP 2020-2022 (při platbě ČP na více let)

Důležité
Abychom mohli zprostředkovanou platbu potvrdit, je zapotřebí zaslat na adresu omsceskalipa@seznam.cz Vaši emailovou adresu, na kterou Vám obratem zašleme členskou průkazku.

Členství v ČMMJ je jednotné a je řízeno zpravidla dle místa pobytu člena nebo podle jeho zájmů. Člen prokazuje své členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS. Řádné členství vzniká rozhodnutím o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s.

Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let, dále pak lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vede v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.