Telefon: +420 777 811 864 | Email: oms.ceskalipa@seznam.cz | Adresa: Pivovarská 3157, 470 02 Česká Lípa | ČÚ: 900461339/0800 | IČ: 67777082 | Datová schránka: 

PROPOZICE NA LOVECKÝ TROJBOJ VEŘEJNÝ ZÁVOD

Logo ČMMJ zelené

ČMMJ, z. s., OMS ČESKÁ LÍPA

PROPOZICE NA LOVECKÝ TROJBOJVEŘEJNÝ ZÁVOD

PROPOZICE ZÁVODU:

DATUM:                                sobota, 14. října 2023

POŘADATEL:                      Okresní myslivecký spolek Č. Lípa – střelecká komise

MÍSTO KONÁNÍ                  střelnice VLS ČR, s.p., divize Mimoň, Skelná Huť

ŘEDITEL ZÁVODU:            Ing. Miloslav Zikmund

HLAVNÍ ROZHODČÍ:          Jindřich Fazekaš

DISCIPLÍNY:                         Lovecké kolo             1 x 20 terčů       startovné:                200,- Kč

                                              Americký trap            1 x 20 terčů       startovné:                200,- Kč

                                              Malorážka                  2 x 10 výstřelů   startovné:                    200,- Kč

                                              (srnec – poloha ve stoje s oporou pevné tyče, kamzík - poloha ve stoje

                                              volná tyč)

KATEGORIE:                        1.  Otevřený závod

ČASOVÝ ROZVRH:             prezentace:          8:00 – 8:45 hod.                                 

                                            zahájení závodu: 8:45 – 9:00 hod.

zahájení střelby :            9:00 hod.

PODMÍNKY ÚČASTI:         -  platný zbrojní průkaz příslušné kategorie a průkaz zbraně

-  doklad o pojištění k odpovědnosti (u členů ČMMJ stačí platný čl. průkaz)

-  účastí v soutěži střelec potvrzuje, že ovládá příslušná ustanovení   střeleckého řádu ČMMJ a pravidel střelby, kterým se musí podřídit

                                               - osoba nevlastnící ZP, střílí pod dozorem odpovědné osoby

                                               - střílí se dle platného střeleckého řádu ČMMJ, z.s.

ZBRANĚ A STŘELIVO:      každý startující vlastní

ZDRAVOTNÍ ZAJIŠTĚNÍ:  lékárnička na střelnici, nemocnice v České Lípě

PROTESTY:                          do 15ti minut po vyhlášení výsledků s vkladem 700,-Kč, při

                                               neoprávněném protestu propadá vklad pořadateli

KONTAKT/PŘIHLÁŠKY:   Zdeňka Fazekašová: mob. 777 811 864   oms.ceskalipa@seznam.cz

                                          Libor Širlo:  mob. 774 215 080, email: liborsirlo@seznam.cz

                                          přihlásit se lze i při prezentaci na střelnici

CENY:                               První tři diplom, pohár a dále věcné ceny

 Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích v případě nenadálých událostí.

PŘI PŘIHLÁŠENÍ DO 12.10.2023 SLEVA NA TROJBOJ 100,-KČ